Buradasınız : Ana Sayfa //Müzik Dinle//(2013 Yeni Albüm) Kutsi_ Sevmek Sadece_ Şarkısı ve Sözleri

(2013 Yeni Albüm) Kutsi_ Sevmek Sadece_ Şarkısı ve Sözleri

Kutsi yepyeni albüm çalışmasıyla tüm muzik marketlerde yerini almaya hazırlanıyor.Yeni albümünde birbirinden güzel aşk şarkılarına  yer veren Kutsi, bu albümüyle büyük beğeni topladı. Kutsi ”Sevmek Sadece” adlı şarkısı lisanslı olduğundan şarkı sözlerini yayınlayamıyoruz. ”Sevmek Sadece” şarkı sözleri en kısa sürede sitemizde yayınlanacaktır.

---Sponsor Reklamlar---

Kutsi 2013

Kutsi 2013

”Sevmek Sadece” Şarkı Sözleri

Yalanlar üstüne kurulmuş bir hikayez
eninde sonunda bitecek
sebepsiz yere tartışıp durduk seninle
eminim bir gün herşey geçecek ————

Kutsi- Yeni Albüm 2013 tanıtım videosu

---Sponsor Reklamlar---

1 Yorum yapılmış " (2013 Yeni Albüm) Kutsi_ Sevmek Sadece_ Şarkısı ve Sözleri "

  1. Ali dedi ki:

    f6rnekler;Soru: Buhari’nin kendi yazması olan (mfcellif nfcshası) var mı, kayıp mı, biynimilor mu? Duyduğumuz kadarıyla mfcellif nfcshasının bulunmadığı ve eldeki nfcshaların talebelerinin kendisinden istinsah ettikleri, yazdıkları f6rnekler olduğudur. Acaba yanlış mı biliyoruz, ae7ıklık getirebilirseniz memnun kalırız. Yine Buhari ile ilgili olarak aile hayatına dair hie7 bir bilgiye rastlanmıyor. Evlendi mi, e7ocukları var mı? Evlenip evlenmemesi kendisi ile ilgili lehte veya aleyhte bir hfckfcm e7ıkarmaya gereke7e edilemez, sadece f6ğrenmek istedik.Cevap:Hadis ravilerinin biyografilerini ele alan kitaplar, genellikle onların hadis f6ğrenimi, hocaları, f6ğrencileri, kitapları, rivayet ehliyeti (cerh ve ta’dil ae7ısından durumu) gibi doğrudan hadis rivayetini etkileyen yf6nlerine f6ncelik verirler. Bir ravinin medeni hali, e7ocuk sayısı vs. gibi ailevi bilgileri, hadis rivayetiyle doğrudan ilgili olmadığı ie7in fczerinde durulmaz. Sadece Buhari, Mfcslim gibi hadise7iler değil, mezhep imamları gibi en e7ok tanınan e2limlerin bile hayatları bu yf6nfcyle fazla bilinmez. Buhari’nin ailesi hakkındaki bilgilerimiz bu yfczden yetersizdir ama hocaları (mesela İbn Mende (f6. 395/1005) Tesmiyetu Şuyuhi’l-Buhari’sinde, Buhari’nin 309 hocasını tanıtmıştır), hadis yolculukları, f6ğrencileri, kitapları, nisbesi, doğum ve f6lfcm tarihleri gibi hadis rivayetiyle ilgili yf6nleri ayrıntılı bir şekilde bilinir.el-Camiu’s-Sahih’in mfcellif nfcshası gfcnfcmfcze ulaşmamıştır. Gfcnfcmfczde mevcut Sahih-i Buhari nfcshaları, Ali b. Muhammed el-Yunini (f6. 701/1301) tarafından Buhari’nin meşhur talebelerinden el-Firebri’nin nfcshasına dayanılarak hazırlanan nfcshaya dayanmaktadır. Firebri’nin kendi nfcshasını, hocası Buhari’den iki defa dinlediği rivayet edilir.Doe7. Dr. Hfcseyin HansuSoru: Okuduğum bir kitapta şf6yle bir hadis yazıyordu. Bezzar’ın Abdullah İbn Mesud’dan haber verdiğine gf6re Peygamberimiz şf6yle buyurmuştur: Benim hayatım sizler ie7in hayırlıdır. d6ldfcğfcm zaman f6lfcmfcm de sizler ie7in yine hayırlıdır. Amelleriniz bana arz olunur. Hayrı gf6rfcrsem hamd ederim, şerri gf6rfcrsem sizler ie7in Allah’tan mağfiret dilerim. Bf6yle bir hadis var mıdır, varsa sahih midir?Cevap:Bahsettiğiniz hadis, Heysemi’nin Mecmeu’z-Zevaid adlı kitabında yer almaktadır. (Bkz: 9. cilt, 24. sayfa) Heysemi, hadisi Bezzar’ın rivayet ettiğini ve senedinde yer alan ravilerin sahih olduğunu belirtmiştir.Bu hadis, farklı metin ve senetlerle Zehebi’nin Mizanu’l-İtidal (1/651), Iraki’nin Tahricu’l-İhya (4/182), Suyuti’nin Hasaisu’l-Kfcbre2 (2/281), Aclu’nin Keşfu’l-Hafe2 (1/368-369, hadis no: 1178) adlı kitapları gibi bire7ok hadis kitabında yer almıştır. Bunlardan bazıları ie7in yukarıdaki gibi “senedi sahih” denilenler varsa da e7oğunluğu hadis e2limleri tarafından “zayıf” kabul edilmiştir. Son df6nem hadis e2limlerinden Nasıruddin el-Elbani bu hadisin tfcm yollarının “zayıf” olduğunu, hatta bazılarının mevzu yani uydurma olduğunu sf6ylemiştir. (Elbani, es-Silsiletfc’d-Daife, 2/406)soru: Bir hoca efendi vaazının bir bf6lfcmfcnde peygamber efendimizin cennette Meryem validemiz ile evleneceğinden bahsetti. Delil olarak da bir hadisten bahsetti. Bunun aslı var mıdır?Cevap:Tabere2nee gibi bazı kaynaklarda Peygamberimizin cennette Meryem validemiz, Firavunun mfc’min olan karısı Asiye ve Musa aleyhisselamın kız kardeşi Gfclsfcm ile evleneceğine dair bazı hadisler rivayet edilmektedir. Fakat hadis e2limleri bunların, delil olarak kullanılamayacak derecede zayıf olduğunu belirtmişlerdir. (Bkz. el-Heysemee, Mecmau’z-Zeve2id ve Menbau’l-Feve2id, c: 9, s: 218)verdiğim video nun altında, bir e7ok hadisin kaynağı sorulmuş okumanızı tavsiye ederim gfcnfcmfczde yapılan en bfcyfck yanlış, bir rivayetin doğru olup olmadığını araştırmadan doğru kabul etmek sonra da ayıkla pirincin taşını

Copyright © 2014 Türkiye'nin En Elit Haber Blogu. Tüm hakları saklıdır. | Sitemap
Türkçe Çeviri